De Wegwijzer: alle informatie op één plek


Samenwerken

Hoe werken we slim samen?

 • Strategisch partnership is een volwaardig partnerschap tussen netbeheerders en combi-aannemers. In dit partnerschap wordt slim samengewerkt aan meer vertrouwen, meer gezamenlijkheid, meer respect voor elkaar, meer transparantie, meer besluitvaardigheid en meer toekomstvastheid. We gaan voor een duurzaam resultaat.
 • Bekijk de interactieve pdf.

Dit zijn onze overleggen en werkgroepen

 • Strategisch Overleg (SO)
  • Doel: We sturen gezamenlijk op het verbeteren van de prestaties van de gehele keten, zowel in running the business als changing the business. We kijken hierbij 3 jaar vooruit, met een focus op het eerste jaar. Het SO fungeert als Algemeen Bestuur. Deelnemers voor dit overleg zijn afgevaardigden van management/directieniveau van netbeheerders en aannemers, en de Combimanager SION. 
 • Regieteam
  • Doel: We stellen in dit overleg gezamenlijk het SION-jaarplan op en monitoren structureel de voortgang. Openstaande issues en escalaties uit de operatie worden hier besproken en opgelost. Uitgewerkte verbetervoorstellen liggen in het Regieteam ter besluitvorming voor. Het Regieteam fungeert als Dagelijks Bestuur. Deelnemers voor dit overleg zijn afgevaardigden van management/directieniveau van netbeheerders en aannemers, en kernteam SION.  
 • Centraal Tactisch Overleg (CTO)
  • Doel: We sturen gezamenlijk op het combi-breed verbeteren van de prestaties van de gehele keten in zowel running- als changing the business. We rapporteren en sturen op prestaties, bespreken escalaties, identificeren verbeterpotentieel en sturen op gezamenlijke ontwikkeling met de aannemer. Combi-brede en landelijke initiatieven staan centraal. Deelnemers voor dit overleg zijn afgevaardigden van Netbeheerders, aannemers en de combi-organisatie.​
 • Tactisch Overleg (TO)
  • Doel: We sturen gezamenlijk op het verbeteren van de prestaties van de gehele keten per perceel in zowel running- als changing the business. We rapporteren en sturen op perceelprestaties, bespreken escalaties, identificeren verbeterpotentieel en sturen op gezamenlijke ontwikkeling. Deelnemers voor dit overleg zijn afgevaardigden van Netbeheerders, aannemers en de combi-organisatie.
 • Operationeel Overleg (OO)
  • Doel: We sturen gezamenlijk op de prestaties van individuele projecten en evalueren deze. Escalaties, werkaanbod, capaciteit, oplevering, afkeur, operationele KPI’s, materiaalleveringsissues, planning, bijstellingen en meer/minderwerk komen hier aan bod. Deelnemers zijn projectleiders/planners/engineers/uitvoerders van zowel aannemer als netbeheerder, combi-coördinatoren en gebiedsmanager.​
 • Werkgroep ABCD
  • Doel: We werken als werkgroep ABCD samen aan het voorkomen en oplossen van issues aangaande het lopende raamcontract. De werkgroep is een samengesteld team vanuit netbeheerder, aannemer en combi SION onder leiding van de onafhankelijke voorzitter ABCD.  Het team bestaat onder andere uit inkopers, bestekspecialisten, contractmanagers en duurzaamheidsexperts van de netbeheerders, de SION-gebiedsmanager en een afvaardiging van de aannemer. 
 • Werkgroep P&S: Samen Beter
  • Doel: We lossen als werkgroep P&S knelpunten op, leren van elkaar, werken met elkaar aan verbetering van de klanttevredenheid en zorgen dat we aansluiten bij landelijke initiatieven en -innovaties. De werkgroep is een samengesteld team vanuit netbeheerder, aannemer en combi SION onder leiding van de onafhankelijke voorzitter Processen & Systemen. Het team bestaat uit proces- en IT-specialisten van de netbeheerders en aannemers. We werken samen aan het uitwerken van verbetervoorstellen, op zowel proces- als systeemvlak. 

Met deze landelijke initiatieven bundelen we onze krachten

Zo besturen we onze combi