Combi SION
 

Wie zijn wij?

De combi SION is een samenwerkingsverband van nutsbedrijven/netbeheerders vanuit het maatschappelijk belang. Wij bundelen en coördineren de infrastructurele werkzaamheden van de netbeheerders in onze regio's. Ons doel is om kabels en leidingen in één arbeidsgang aan te leggen. De nutsbedrijven/netbeheerders binnen het samenwerkingsverband SION zijn Vitens, Liander, VodafoneZiggo, Stedin, Kabel Noord en KPN NetwerkNL.

Onze klanten zijn overheden, bouwbedrijven en planontwikkelaars.

Het koper netwerk van KPN is niet aangesloten bij SION.


Wat doen wij?

Wij zijn de adviseur, begeleider en coördinator van onze klanten voor de gecombineerde aanleg van kabels en leidingen tijdens het gehele traject van planfase tot en met oplevering. Wij zorgen ervoor dat de vraag van de klant wordt geleverd door de aangesloten netbeheerders.

Wat willen we bereiken?

Wij hebben de ambitie om, in samenwerking met onze ketenpartners en klanten, het principe van het gemeenschappelijk aanleggen van nutsvoorzieningen verder te professionaliseren met als doelstelling een efficiënt en klantgedreven proces.

Werkgebied


De combi SION coördineert de aanleg van kabels en leidingen  in de provincies Flevoland,  Friesland en Gelderland.

Contactgegevens

Nutsaansluiting aanvragen

Heeft u nieuwe of gewijzigde nutsaansluitingen nodig? Vraag dit eenvoudig aan via:

Vraag uw nutsaansluitingen aan via mijnaansluitingen.nl

U kunt zich ook aanmelding voor de nieuwsbrief MijnAansluiting.nl, klik daarvoor hier.

Graafschade voorkomen

Op de site van KLO zijn de film 'Graafschade voorkomen we samen' en presentaties en documenten beschikbaar met achtergrondinformatie over de CROW 500.
Klik hier voor de pagina over Graafschade voorkomen

Combi in andere provincies

Zoekt u de combi-organisatie in een andere andere provincie?

Utrecht - Combi Midden

Noord-Holland - CINH

Amsterdam - CIAMS

Zuid-Holland - Structin 

Groningen, Drenthe, Overijssel - NONED

Noord-Brabant, Limburg - Synfra

[[DEV] © 2020 Combi SION. Alle rechten voorbehouden.