De Wegwijzer: alle informatie op één plek


Systemen

Sharepoint: Hier werken we met elkaar samen

CAPO: Het systeem waarin we met elkaar samenwerken aan dienstleidingen

Xaris: Het systeem waarin we met elkaar samenwerken aan hoofdleidingen

DSP: Het achterliggende systeem voor onderling berichtenverkeer

LIP: De centrale plek waar onze klant zijn aanvraag indient

KTO: Het systeem waarin we klanttevredenheid monitoren in ons gebied

Power BI: Zo hebben we realtime inzicht in de status van ons gezamenlijke werk

WOW: Het portaal waar we vergunningsaanvragen en meldingen indienen

Service Desk Mijn Aansluiting: Neem contact op via deze portal